[ERROR-0002] An error has occurred.
[ERROR-0002] An error has occurred. [ERROR-0002] An error has occurred.

예약문의

02-319-1375

syh1318@hotmail.com

공지사항

  • 고객센터
  • 공지사항
제목 서류전형 합격자 공고(응시분야 : 영양사, 서비스팀, 미화)
작성자 Seoul_Youth 작성일 2019-06-13 12:18:17 조회수 79
서류전형 합격자 명단
 
응시대상 : 영양사
면접일시 응시 번호 성 명
2019. 06. 14(금) 16:00 2019-09-01 허O진
2019. 06. 14(금) 16:00 2019-09-02 오O정
2019. 06. 14(금) 16:00 2019-09-07 최O형
2019. 06. 14(금) 16:00 2019-09-10 이O순

응시대상 : 서비스팀
면접일시 응시 번호 성 명
2019. 06. 14(금) 16:30 2019-09-01 오O석
2019. 06. 14(금) 16:30 2019-09-05 정O오
2019. 06. 14(금) 16:30 2019-09-06 최O혁

응시대상 : 미화
면접일시 응시 번호 성 명
2019. 06. 14(금) 17:00 2019-09-01 박O희
2019. 06. 14(금) 17:00 2019-09-02 김O수
2019. 06. 14(금) 17:00 2019-09-04 박O규
2019. 06. 14(금) 17:00 2019-09-06 임O택


면접장소 : 서울유스호스텔 1층 대화정보실
 

문의사항 : 지원팀 안혁준 (070-7099-1604)
이전글 ▲ [청소년프로그램/모집] 2019년 '토론으로 민주주의를 즐기다&... 
다음글 ▼ 서울유스호스텔 직원 채용 공고(응시분야 : 서비스팀, 영양사, 미화) 
[ERROR-0002] An error has occurred.